Mobilya Üretim Aşaması

Mobilyalar beklerken bozulmaması için koruyucu malzeme ile ambalajlanır ve daha sonra paketlenir. Bu aşamalardan her biri mobilyaların üretilmesinde hayati önem taşımaktadır. Mobilyaların hizmet sektöründeki yollarına başlamaları bu aşamalardan geçmeleriyle mümkündür. Günlük hayatta kullandığımız ve hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan mobilyaların üretilme süreci 14 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların her birini ayrı ayrı sıralayacak olursak;

1. Yapılacak Mobilyaların Kullanılacakları Alanlara Göre Özelliklerinin Belirlenmesi Kullanım alanları çok geniş olan mobilyaların üretiminde, kullanılacağı alana göre ağırlıkları, esneklikleri, boyutları, renkleri belirlenir.

2. Yapılacak Mobilyaların Şekillerinin Belirlenmesi Ve Çizilmesi Mobilyaların seklinin belirlenip kullanacak kişinin veya satışını yapacak olan firmanın onayına sunulması gerekmektedir.

3. Şekli Belirlenen Mobilyaların Boyutlarının Belirlenmesi Ve Çizilen Şekil Üzerine Yazılması Şekli çizilen mobilyaların her bir parçasının boyutları belirlenir ve sekil üzerine yazılır.

4. Yapılacak Mobilyaların Her Bir Parçasının Teknik Resminin Çizilmesi Yapılacak olan mobilyalar her bir parçası ve üzerindeki işlemeler ayrı ayrı bilgisayar ortamında veya el ile ölçekli bir şekil de çizilir.

5. Kesilecek Olan Parçaların Listesinin Yapılması Kesilecek olan parçaların ayrı ayrı kaba ve gerçek boyutlarının listeleri yapılır.

6. Bütün Parçaların Kesilmesi Her bir parça özelliklerine ve ölçülerine göre ayrı makinelerde kesilir.

7. Kesilen Levhaların Kenar Masiflerinin Yapıştırılması Parçaların kaplanması kenarlarına masifler makine veya el ile yapıştırılır.

8. Parçaların Yüzeylerinin Kaplanması Masifleri yapıştırılmış olan levhalar üzerlerine yapılacak islemelere göre kaplamada kullanılacak malzeme belirlenir ve kaplamalar yapılır.

9. Ölçüleri Belirlenmiş Olan Levhaların Kaba Ölçülerinden Gerçek Ölçülerine Getirilmesi Kaba ölçülerde olan levhaların zımparalama suretiyle gerçek ölçülerine getirilir ve yüzeydeki pürüzler giderilir.

10. Birleştirilecek Olan Parçaların Markalanması Kesilip zımparalanmış olan levhaların birleşme yerlerinde delik, çıkıntı, zıvana yapılır ve birbirlerine uydurulur.

11. Hazırlanan Parçaların Bir Birleriyle Birleştirilmesi Markalanmış olan parçalar birleşme yerlerinden tutkal yardımı ile birleştirilir. Mobilyalar çekmeceli ise çekmeceler ayrı olarak monte edilir daha sonra birleştirilir.

12. Mobilyanın Birleştirildikten Sonra Zımparalanması Birleştirdiğimiz mobilyanın çekmece, kapak gibi parçalar sorunsuz çalışması için zımparalanır yerlerine uydurulur.

13. Mobilyaların Üst Yüzeylerine Dolgu Verniği Ve Parlak Vernik Atılması İlk olarak mobilyaların üst yüzeyine dolgu verniği atılır ve zımparalanır. Daha sonra parlak vernik atılır. Son olarak çekmece ve kapak bölgeleri takılır.

14. Mobilyaların Paketlenmesi